El-Agent jest aplikacją udostępnianą przez Internet, pełniącą funkcje elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej. Przeznaczona jest dla urzędów administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorstw, zobowiązanych do przyjmowania i obsługi wniosków składanych drogą elektroniczną, dostarczanych:

El-Agent umożliwia utworzenie repozytorium dokumentów elektronicznych i ułatwia ich kontrolowanie. Zastosowanie wysokiej klasy urządzeń HSM oraz polityka bezpieczeństwa stosowana przez dostawcę usługi gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa świadczenia usług.

Korzyści ze stosowania elektronicznej skrzynki podawczej "El-Agent" w administracji

Stosowanie systemu pozwala na racjonalizację kosztów stworzenia i udostępnienia infrastruktury niezbędnej do obsługi klientów drogą elektroniczną, a w szczególności:


Rozwiązanie umożliwia ponadto: