Agility
Comarch ERP Optima
el-Dok System
el-Urząd
el-Agent ESP
Biuletyn Informacji Publicznej
CERTUM

El-Agent jest aplikacją udostępnianą przez Internet, pełniącą funkcje elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej. Przeznaczona jest dla urzędów administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorstw, zobowiązanych do przyjmowania i obsługi wniosków składanych drogą elektroniczną, dostarczanych:

  • pocztą elektroniczną
  • przesłanych poprzez formularz elektroniczny, pobrany przez klienta ze strony internetowej jednostki
  • na nośniku danych

El-Agent umożliwia utworzenie repozytorium dokumentów elektronicznych i ułatwia ich kontrolowanie. Zastosowanie wysokiej klasy urządzeń HSM oraz polityka bezpieczeństwa stosowana przez dostawcę usługi gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa świadczenia usług.

Korzyści ze stosowania elektronicznej skrzynki podawczej "El-Agent" w administracji

Stosowanie systemu pozwala na racjonalizację kosztów stworzenia i udostępnienia infrastruktury niezbędnej do obsługi klientów drogą elektroniczną, a w szczególności:

  • eliminację kosztów zakupu bardzo drogiego urządzenia kryptograficznego HSM
  • eliminację kosztów adaptacji pomieszczeń do przechowywania urządzeń i certyfikatów do generowania urzędowego poświadczenia odbioru


Rozwiązanie umożliwia ponadto:

  • utworzenie i prowadzenie scentralizowanego repozytorium dokumentów dostarczanych w formie elektronicznej
  • automatyzację weryfikacji podpisu elektronicznego
  • integrację z systemami backoffice (systemy obiegu dokumentów) i frontoffice (systemy udostępniania danych o sprawach typu eUrząd)
  • łatwe administrowanie i aktualizowanie aplikacji

Szybki kontakt

SSG Insight
ZETO Lublin
Asseco Poland
Eldisy
Idź na góre