El-Urząd jest systemem informatycznym, który realizuje kompleksową obsługę interesanta w urzędach administracji publicznej z wykorzystaniem Internetu jako kanału komunikacji i wymiany danych. Usługa elektronicznego urzędu El-Urząd świadczona jest on-line w oparciu o szerokopasmowe łącza transmisji danych obsługujące protokół BGP-4. Aplikacja El-Urząd wykorzystuje sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM oraz pakiet inteligentnych formularzy XML.

W architekturze systemu El-Urząd wykorzystano koncepcję internetowych, bezpiecznych kont klienckich porównywalnych do internetowych kont bankowych. Interesant wchodząc na stronę www systemu El-Urząd loguje się na swoje personalne konto, z którego m.in. może złożyć wniosek do Urzędu. Korespondencja taka trafia bezpośrednio do Elektronicznej Skrzynki Podawczej El-Agent, a stamtąd jest pobierana do systemu obiegu dokumentów - np. El-Dok System.

System El-Urząd w szczególności zapewnia:

- dostęp Interesantów do informacji - za pośrednictwem Internetu - o stanie swoich spraw obsługiwanych przez Urząd
- składanie elektronicznych wniosków za pośrednictwem bezpiecznych formularzy XML opatrzonych podpisem kwalifikowanym
realizację funkcji Elektronicznej Skrzynki Podawczej w adresie internetowym Urzędu i generowanie UPO - tj. Urzędowego Poświadczenia Odbioru za pośrednictwem modułu HSM
- dostarczanie Interesantom odpowiedzi urzędowej w postaci elektronicznej oraz generowanie Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru

Interaktywne formularze XML ebForm - stosowane w systemie El-Urząd - spełniają obowiązujące wymogi prawne w zakresie organizacji i bezpieczeństwa wymiany korespondencji pomiędzy Urzędem a Interesantem. Oprócz przechowywania danych tekstowych i podpisu elektronicznego, formularze umożliwiają również umieszczanie załączników w dowolnym formacie (np. pliki graficzne, Ms Word, PDF itp.).

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom El-Urząd spełnia obowiązujące wymogi prawne - m.in.: