Agility
Comarch ERP Optima
el-Dok System
el-Urząd
el-Agent ESP
Biuletyn Informacji Publicznej
CERTUM
El-Urząd jest systemem informatycznym, który realizuje kompleksową obsługę interesanta w urzędach administracji publicznej z wykorzystaniem Internetu jako kanału komunikacji i wymiany danych. Usługa elektronicznego urzędu El-Urząd świadczona jest on-line w oparciu o szerokopasmowe łącza transmisji danych obsługujące protokół BGP-4. Aplikacja El-Urząd wykorzystuje sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM oraz pakiet inteligentnych formularzy XML.

W architekturze systemu El-Urząd wykorzystano koncepcję internetowych, bezpiecznych kont klienckich porównywalnych do internetowych kont bankowych. Interesant wchodząc na stronę www systemu El-Urząd loguje się na swoje personalne konto, z którego m.in. może złożyć wniosek do Urzędu. Korespondencja taka trafia bezpośrednio do Elektronicznej Skrzynki Podawczej El-Agent, a stamtąd jest pobierana do systemu obiegu dokumentów - np. El-Dok System.

System El-Urząd w szczególności zapewnia:

- dostęp Interesantów do informacji - za pośrednictwem Internetu - o stanie swoich spraw obsługiwanych przez Urząd
- składanie elektronicznych wniosków za pośrednictwem bezpiecznych formularzy XML opatrzonych podpisem kwalifikowanym
realizację funkcji Elektronicznej Skrzynki Podawczej w adresie internetowym Urzędu i generowanie UPO - tj. Urzędowego Poświadczenia Odbioru za pośrednictwem modułu HSM
- dostarczanie Interesantom odpowiedzi urzędowej w postaci elektronicznej oraz generowanie Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru

Interaktywne formularze XML ebForm - stosowane w systemie El-Urząd - spełniają obowiązujące wymogi prawne w zakresie organizacji i bezpieczeństwa wymiany korespondencji pomiędzy Urzędem a Interesantem. Oprócz przechowywania danych tekstowych i podpisu elektronicznego, formularze umożliwiają również umieszczanie załączników w dowolnym formacie (np. pliki graficzne, Ms Word, PDF itp.).

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom El-Urząd spełnia obowiązujące wymogi prawne - m.in.:
  • Ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (D z. U. 2001 Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005, nr 64, poz. 565)
  • Rozporządzenia MSW i A z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 227, poz. 1664)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. Nr 212, poz. 1766)

Szybki kontakt

SSG Insight
ZETO Lublin
Asseco Poland
Eldisy
Idź na góre