Agility
Comarch ERP Optima
el-Dok System
el-Urząd
el-Agent ESP
Biuletyn Informacji Publicznej
CERTUM

El-Dok System to zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami. Przeznaczony jest dla urzędów administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorstw realizujących dużą ilość kontaktów z otoczeniem. System oparty jest o Rzeczowy Wykaz Akt (RWA) lub podobną metodę klasyfikacji oraz instrukcję obiegu dokumentów. el-Dok System tworzy centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji (pism przychodzących i wychodzących, poleceń służbowych, umów, uchwał, regulacji wewnętrznych itp.), przez co umożliwia organizacji usystematyzowanie występujących w różnych formatach dokumentów, ułatwia dostęp do danych przyspieszając i optymalizując wykonywaną pracę. Dzięki wbudowanym mechanizmom przepływu pracy "workflow" system ułatwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji, usprawnia obsługę klientów i obywateli. Rozwiązuje problem wymiany informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacją, a jej otoczeniem.

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania dokumentami (ang. DMS - Document Management Systems) i stworzeniu centralnej biblioteki dokumentów, tworzone i przetwarzane w informacje, przestają być własnością pracownika, a stają się własnością urzędu lub firmy, dla której pracuje. Taka organizacja funkcjonuje sprawniej i efektywniej, jest mniej uzależniona od rotacji i nieobecności zatrudnionych pracowników.

Wdrożenie oferowanego systemu el-Dok System i utworzenie centralnego repozytorium dokumentów, ułatwia kontrolę nad dostępem i przepływem dokumentów wewnątrz urzędu i przedsiębiorstwa. Dzięki temu ważne informacje udostępniane są tylko wybranym pracownikom.

Oferowany system pozwala na stworzenie centralnej bazy wiedzy organizacji realizowanych przedsięwzięciach i prowadzonych sprawach. W ten sposób, uprawnieni pracownicy posiadają ciągły dostęp do pełnej i zawsze aktualnej dokumentacji realizowanych zadań.

Szybki kontakt

SSG Insight
ZETO Lublin
Asseco Poland
Eldisy
Idź na góre