Agility
Comarch ERP Optima
el-Dok System
el-Urząd
el-Agent ESP
Biuletyn Informacji Publicznej
CERTUM

Projektując nowoczesną sieć strukturalną, w dowolnej topologii, opartą zarówno na rozwiązaniach transmisji danych i sygnałów za pomocą przewodów miedzianych, bądź też przy użyciu światłowodów, podchodzimy do każdego zagadnienia indywidualnie, co sprawia, że wykonana sieć ma charakter dedykowany. Analizujemy najdogodniejszy i możliwy wariant realizacji sieci dla klienta, oferując klientowi rozwiązanie optymalne. Uniwersalność sieci strukturalnej daje możliwość rozprowadzenia kabli w budynku bez wcześniejszej znajomości urządzeń, które będą z okablowania korzystać. To wszystko wpływa na skrócenie czasu wdrożenia systemu telekomunikacyjnego w danym obiekcie.
Elementy okablowania symetrycznego są definiowane w odniesieniu do impedancji i kategorii. Impedancja charakterystyczna elementów tworzących kanał transmisyjny powinna wynosić 100Ω.

Wykonując projekty sieci strukturalnej inżynierowie CPU ZETO Sp. z o.o. bazują na nowym podziale norm europejskich serii EN 50173-x. Zostały one opublikowane we wrześniu 2011 roku i zawierają:


- EN 50173-1:2011 - Wymagania ogólne
- EN 50173-2:2011 - Budynki biurowe
- EN 50173-3:2011 - Budynki przemysłowe
- EN 50173-4:2011 - Domy
- EN 50173-5:2011 - Centra Przetwarzania Danych

Świadczymy usługi z zakresu pomiaru i certyfikacji okablowania strukturalnego opartego na skrętce kat. 5e/6 wg normy EN 50173 oraz TIA.


Certyfikacja okablowania (czasami zwana audytem sieci komputerowej) jest niezbędna dla potwierdzenia jakości zainstalowanego okablowania sieciowego i sprawdzenia czy spełnia ono wymagania danej kategorii. Dzięki tym pomiarom, będzie można stwierdzić, czy okablowanie zostało zainstalowane poprawnie, czy też występują błędy oraz czy wynikają one ze złej jakości zastosowanych komponentów czy też z niewłaściwie wykonanej instalacji.

Do pomiaru wykorzystujemy profesjonalne, certyfikowane urządzenie pomiarowe - miernik DTX-1800 firmy Fluke Networks.

Model ten należy do czołowych testerów na rynku światowym, charakteryzuje się niezwykłą dokładnością pomiarów i stanowi najdokładniejszy (poziom IV oraz pasmo do 1GHz) i najszybszy tester. Umożliwia precyzyjną diagnostykę uszkodzeń sieci i szczegółowe badanie jej parametrów.

Po wykonaniu pomiarów sporządzany jest  raport zawierający wyniki testów lub tabele wyników zmierzonych parametrów oraz szczegółowe wykresy dla każdego toru transmisyjnego. Forma raportu końcowego jest uzależniona od oczekiwań Klienta.

 

Szybki kontakt

SSG Insight
ZETO Lublin
Asseco Poland
Eldisy
Idź na góre