Biuletyn Informacji Publicznej - jest to ujednolicony system udostępniania informacji publicznej w Internecie zgodny z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Nie jest to zwykła strona internetowa, jest to rozwiązanie o wiele bardziej złożone i technologicznie zaawansowane. Aplikacja BIP stanowi odrębny system prezentacji informacji wraz z ich zarządzaniem (CMS) oparty o relacyjne bazy danych z własnym, wyodrębnionym adresem internetowym np. jako pod-domena obecnego serwisu (http://bip.nazwa_gminy.pl). BIP charakteryzuje się bezpiecznym rejestrowalnym i spersonalizowanym dostępem do zasobów.

System Biuletynu Informacji Publicznej, który proponujemy, jest w pełni zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi. Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, dostępności i łatwości obsługi.

Parametry pakietu: